Middelbaar en hoger onderwijs

De zes daglokalen maken De Kalei zeer geschikt voor bezinnings- en vormingsdagen of creastages.

Voor zij die het iets actiever zoeken, nodigt de omgeving uit tot wandelen, fietsen en mountainbiken.

Ook het beroepsvoorbereidende leerjaar kan genieten van ons aanbod 'bosklassen'.

Als je in De Kalei verblijft, kun je je verblijf inhoudelijk vorm geven door een beroep te doen op begeleid(st)ers van de dienst Zin-d'erin(g).  Met een 30-tal geschoolde krachten begeleidt die vormingsdienst tal van residentiële opleidingen en vormingsactiviteiten. In samenspraak met de school wordt er een all-informule aangeboden die zowel het verblijf en de maaltijden als de vorming omvat. Voor meer informatie: www.zindering.be

Bij het bepalen van de verblijfsprijs worden leerlingen en leerkrachten allen aan de jongerenprijs gerekend.